Παρατηρείτε τα σύνεφα ή ... νεφέλας ... !

Η ανάρτησις αφιερούται
εις τον προκαλέσαντα ταύτην
εργδημεργ.

                                                                                 
   Ώστε, ώ εργδημεργ, ότε καταφθάνει επί σημείου τινός της γηίνης ατμοσφαίρας κάποιο από "εκείνα τα φοβερά ασημένια διαστημόπλοια", τότε πάσα επί Γης Αρχή ... παυσάτω ...
   Τούτο συνέβη και επί του γεγονότος, το οποίον περιγράφεις εις την τελευταίαν ανάρτησιν εσού, αλλά και επί της γνωστής 27χιλιομέτρου σκουληκαντέρας, ως και επί απείρων ετέρων γεγονότων, τα οποία διαφεύγουν της δημοσιότητος και ένεκεν τούτου αγνοεί η Ανθρωπότης ... 
   Ίσως ερωτήσει δύσπιστος τις : Σύμφωνοι, βρε Αρχαίε, αλλά πως γνωρίζωμεν, ότι έφθασαν ή φθάνουν "εκείνα τα φοβερά ασημένια διαστημόπλοια" επί της γηίνης ατμοσφαίρας ; 
   Κλινική απόδειξις, ώ Αναγνώστα, δεν υφίσταται ! Ότε υπάρξει, θα αντιληφθής ταύτην οπωσδήποτε ...
   Όμως, έχωμεν ένια ... συνωδά στοιχεία, ως λέγεται εις την εγκληματολογικήν-ανακριτικήν-νομικήν επιστήμην :
1) Τίνος λόγου ένεκεν υποθέτεις, ότι κατόπιν της πτώσεως των κομμουνιστικών=σιωνιστικών καθεστώτων, όλως αιφνιδίως άπαντα τα προβλήματα του Πλανήτου, σχεδόν, εδημιουργήθησαν περί την Πατρίδαν ημών των Ελλήνων ; ...
2) Τίνος λόγου ένεκεν υποθέτεις, ότι, περί την αρχήν κυρίως της τρεχούσης δεκαετίας, έπιπτεν ασυνήθιστος ποσότης ... νιφάδων εις Αθήνας, εν ώ χρόνω εις την ... Κόρινθον δεν έπιπτεν ούτε ... μία ; ... Είτε χιών ύψους ... 3 μέτρων εις τα εν Κρήτη σημεία παρατηρήσεως του Ουρανού ; ... Αλλά και εις έτερα σημεία της Ελλάδος ; ... Αλλά και της Ευρώπης ; ... Αλλά και της Νιου Γιόρκ ; ... Τα ως άνω "φοβερά ασημένια διαστημόπλοια" ... έδρασαν, ώ Αναγνώστα, και κατέστρεψαν το μεγαλύτερον τμήμα του στόλου των σκουπιδιών του Ουρανού, υπό την ηγεσία του σκουπιδο-πάνα και του υιού του ... τσογλανο-προμηθεάκου ... Το γεγονός τούτο, όμως, ώφειλεν, όπως μη γίνη ορατόν δια γυμνού οφθαλμού υπό της Ανθρωπότητος, προς προστασίαν της ψυχικής της υγείας. Ούτω πως, έπιπτεν υπερβολική χιών, προς απόκρυψιν των εις την γηίνην ατμόσφαιραν τεκταινομένων ...
3) Τίνος λόγου ένεκεν υποθέτεις, ώ Αναγνώστα, ότι ο τέως Πρόεδρος των γ.π.α. ρόναλντ ρέηγκαν εδήλωσεν, εις ομιλίαν του εν τη αιθούση των Ηνωμένων Εθνών, "Αλλά τι θα κάναμε, εάν ο Πλανήτης εδέχετο επίθεσιν υπό ... άλιεν ; Δεν θα έπρεπεν, όπως αντιμετωπίσωμεν τον κοινόν εχθρόν ηνωμένοι " ; ... Μετ' ολίγον χρόνον "κατέρρευσαν" τα κομμουνιστικά=σιωνιστικά καθεστώτα, ίνα αντιμετωπίσουν από κοινού τον κοινόν εχθρόν ... Πλήρης απόδειξις της ... κοινότητος απετέλεσεν η δήλωσις του κοντοπίθαρου ... πούστιν, υποδεχομένου τότε τον υιόν μπους, "έχουμε κοινά συμφέροντα" ...
   Τέλος, υπενθυμίζω προς εσέ, ώ Αναγνώστα, την παλαιωτέραν ανάρτησιν εμού, περιέχουσαν το τμήμα εκείνο του Ευαγγελίου, το οποίον λέγει (περιγράφων το τέλος των ημερών του παρόντος κόσμου) : "Και τότε όψονται τον υιόν του Ανθρώπου ερχόμενον εξ Ουρανού εν νεφέλαις, μετά δυνάμεως και δόξης πολλής" ... !!!
  Επίσης, ο συγγραφεύς του εν θέματι βιβλίου, ο ... Δράκος, αντίπαλος εστί, προερχόμενος εκ της σκουπιδο-βρετανίας, και, συνεπώς προς τούτο,  εάν μεταξύ των Α-ληθειών παραθέτει και ενίας ... αθλιότητας ή ψεύδη, ... αδιάφορον εστί ...
Περισσότερα και Σχόλια εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επιτρέπονται σχόλια σε ότι γλώσσα θέλετε, φυσικά και σε greeklish.
Σύντομα θα ξεκλειδώσουμε τα σχόλια και θα επιτρέψουμε το τρολάρισμα.
ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ ¨Η ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Να επιτραπεί η καύση των νεκρών στην Ελλάδα;

Τι θεματολογία και event θα προτιμούσατε;

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις