Οι Νεκροί της σφαγής του Διστόμου ζητούν δικαίωση (ΒΙΝΤΕΟ)

Στις 10 Ιουνίου του 44' αρχίζει η σφαγή των κατοίκων του Διστόμου από τους ναζί.

Είναι υποχρέωση η αποζημίωση για τα εγκλήματα πολέμου

Όπως έχει εξηγήσει η Διεθνής Αμνηστία, όλα τα θύματα των εγκλημάτων πολέμου, ήδη από το 1907,  έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν αποζημιώσεις από τα κράτη, για εγκλήματα πολέμου που εκείνα διέπραξαν. Αυτή η υποχρέωση αποζημιώσεως δεν είναι απλά υποχρέωση μιας συνθήκης, αλλά πλέον είναι και μέρος του εθιμικού διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

«Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι ένα κράτος έχει ασυλία έναντι αξιώσεων για επανορθώσεις για εγκλήματα πολέμου πρέπει να απορριφθεί και τα θύματα των εγκλημάτων πολέμου πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν αποζημιώσεις», είπε ο Γιώργος Κοσμόπουλος, Επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ελλάδα.

Τα ονόματα των θυμάτων των ναζί.

Όνομα και επώνυμο Ηλικία

1 Ανέστη Αν. Αθηνά 16
2 Ανέστης Αν. Λουκάς 11
3 Ανέστη I. Σοφία 44
4 Ανέστης I. Νίκος 14
5 Βασιλαράκος Β. Τάσος 63
6 Βασιλείου Β. Παναγιώτης 49
7 Βουζιλάκος Α. Μιχάλης 29
8 Γαμβρίλης Β. Γιώργης 41
9 Γαμβρίλη Γ. Θηρεσία 39
10 Γαμβρίλης Γ. Βασίλης 7
11 Γαμβρίλης Γ. Δημήτρης 5
12 Γαμβρίλη Γ. Βασιλική 4
13 Γαμβρίλη Γ. Ανεστία 1
14 Γαμβρίλη Χ. Χάιδω 34
15 Γαμβρίλη Ν. Σοφούλα 43
16 Γαμβρίλη Ν. Ευσταθία 7
17 Γέωργακός Δ. Λουκάς 51
18 Γεωργακού Λ. Βασιλική 45
19 Γεωργακού Λ. Γιαννούλα 24
20 Γεωργακός Λ. Δημήτρης 19
21 Γεωργακού Λ. Ουρανία 14
22 Γρίβα Δ. Χρυσούλα 38
23 Γρίβας Δ. Λουκάς 2
24 Δημάκας Λ. Νικόλας 17
25 Δημάκα Ματθ. Παγώνα 31
26 Δημάκα Ματθ. Κων/να μηνών 6
27 Ζάκκας Λ. Γιάννης 40
28 Ζάκκα I. Διαμάντω 37
29 Ζάκκα Ν. Αρχόντω 24
30 Ζάκκας Ν. Λουκάς 38
31 Ζάκκα Θ. Ζωή 25
32 Ζάκκα Θ. αβάφτιστο μηνών 2
33 Ζήσης Ν. παπά - Σωτήρης 38
34 Ζήση Ν. Μαργαρίτα 1
35 Ζήσης Σ. Νικολάκης 71
36 Ζήσης Λ. Παναγιώτης 66
37 Ζήσης Π. Νικόλας 26
38 Και_λης Ν. Γιάννης 74
39 Και_λη I. Γεωργία 29
40 Και_λη I. Δήμητρα 33
41 Και_λης Α. Λουκάς 8
42 Και_λης Μ. Δημήτρης 66
43 Καραγιάννης Οθ. Παναγιώτης 57
44 Καραγιάννη Π. Μαρία 47
45 Καρούζου Δ. Ελένη 66
46 Καρούζου Δ. Τούλα 17
47 Καρβούνη Αλκ. Αθανασία 37
48 Καρβούνη Αλκ. Γιάννης 5
49 Καστρίτη Αθ. Σταμούλα 44
50 Κελέρμενου Σ. Καλούσα 39
51 Κελέρμενου Χ. Αθηνά 53
52 Κελέρμενου I. Αθηνά 48
53 Κίνιας Γ. Χρήστος 34
54 Κίνιας Σ. Θεμιστοκλής 51
55 Κίνια Θ. Ευτυχία 21
56 Κόκκινης Λ. Γιάννης 26
57 Κόκκινης Λ. Θανάσης 19
58 Κόκκινης Αρισ. Αγγελής 78
59 Κοκκίνη Αγγελ. Θεοφάνη 76
60 Κορούμπαλης Λ. Μιλτιάδης 39
61 Κορούμπαλη Μ. Νερατζούλα 32
62 Κούτρου Γ. Πανάγιου 59
63 Κουτριάρη Ν. Γιαννούλα 38
64 Κουτριάρη Ν. Καλούσα 12
65 Κουτριάρης Ν. Λουκάς 6
66 Κουτριάρη Ν. Λουκία 5
67 Κουτριάρη Ν. Νικολέττα 7
68 Κριτσώπης Α. Κώστας 44
69 Κριτσώπη Κ. Αστερία 34
70 Κωνσταντίνου Μ. Γιάννης 63
71 Κωνσταντίνου I. Κατερίνη 19
72 Λαγός Κ. Γιώργης 35
73 Λάμπρου Π. Μαρία 62
74 Λάμπρου Γ. Νίκος 33
75 Λάμπρου Γ. Γιάννης 29
76 Λεμονής I. Γιώργης 68
77 Λεμονής Γ. Γιάννης 30
78 Λεμονή I. Παναγιωτίτσα 22
79 Λιάσκος Αν. Λουκάς 76
80 Λιάσκου Λ. Φωτεινή 23
81 Λιάσκος Λ. Νικόλας 5
82 Λιάσκος Λ. Δημήτρης 1
83 Λίτσου I. Ασήμω 63
84 Λουκάς Ε. Γιώργης 62
85 Λούκα Γ. Πανδώρα 41
86 Λούκα Αν. Χρυσούλα 23
87 Λούκας Αν. Γιάννης 2
88 Λούκα Αν. Αρτεμησία 85
89 Μαλάμος Α. Σπύρος 67
90 Μαλάμου Σ. Λουκία 8
91 Μαλάμου Α. Δήμητρα 38
92 Μαλάμος Α. Γιάννης 9
93 Μάριος Δ. Παναγιώτης 68
94 Μάριου Δ. Πανώρια 42
95 Μαστρογιάννης Λ. Νικύλας 69
96 Μαστρογιάννη Λ. Ελισσάβετ 29
97 Μίχας Ν. Γιώργης 60
98 Μίχας I. Ηρακλής 66
99 Μπαλαγούρας I. Νικόλας 49
100 Μπαλαγούρα Π. Θεοχού 71
101 Μπαμπανοπούλου Β. Χρυσάφω 45
102 Μπαμπανοπούλου Β. Σοφία 6
103 Μπάρλου Χ. Ταρσία 44
104 Μπάρλου Π. Λουκούλα 29
105 Μπάρλου Π. Τασούλα 4
106 Μπάρλου Π. αβάφτιστο μηνών 5
107 Μπάρλου Λ. Ελένη 9
108 Μπαρμπούτα Σ. Νίτσα 39
109 Μπαρμπούτας Σ. Αλέκος 6
110 Μπασδέκη Αν. Γαρυφαλιά 32
111 Μπασδέκη Αν. Ελένη 3
112 Μπασδέκη Ευθ. Ανθούλα 80
113 Μπούρα Ν. Ασήμω 54
114 Μπούρας Γ. Μητρός 63
115 Μπούρα Δ. Αφροδίτη 55
116 Μπούρας I. Μήτσος 38
117 Μπούρας Λαζ. Λουκάς 25
118 Νικολάου Νεοκ. Μιλτιάδης 37
119 Νικολάου Μ. Κονδύλω 30
120 Νικολάου Μ. Κατίνα 5
121 Νικολάου Μ. Μαρία 3
122 Νικολάου Β. Βιολέττα 5
123 Νικολάου Γ. Θεοχού 34
124 Νικολάου Γ. Γιάννης 65
125 Νικολάου I. Γιαννούλα 60
126 Νικολάου I. Ασήμω 39
127 Νίκου Θ. Νίκος 69
128 Νίκου Ν. Γιαννούλα 64
129 Νταή Κ. Μαρία 16
130 Οικονόμου Ν. Φαίδων 69
131 Οικονόμου Αν. Γιάννης 45
132 Παντίσκα Ν. Παγώνα 52
133 Πανουριάς I. Θανάσης 53
134 Παπαδιάς Μήτσος 50
135 Παπαθανασίου I. Φροσύνη 78
136 Παπαϊωάννου Αρ. Γιώργης 33
137 Παπαϊωάννου Λ. Γιάννης 38
138 Παπαϊωάννου Λ. Δήμητρα 66
139 Παπαϊωάννου I. Γεωργία 31
140 Παπαϊωάννου I. Λουκάς 6
141 Παπαϊωάννου Ν. Γιάννης 31
142 Παπαϊωάννου I. Φροσύνη 36
143 Παπαϊωάννου Γ. Αριστοτέλης 9
144 Παπαλεωνίδα Λ. Παγώνα 34
145 Πασχούλη Δ. Βασιλική 38
146 Πασχούλης Δ. Στάθης 6
147 Πελεκάνος Α. Σπύρος 42
148 Πελέκης Δ. Ηλίας 36
149 Περγαντά Κ. Ελένη 50
150 Περγαντάς Ματ. Νικολής 52
151 Περγαντά Ματ. Μαρία 73
152 Περγαντά Νικ. Βασίλω 48
153 Περγαντά I. Βασίλω 65
154 Περγαντάς Ν. Πέτρος 19
155 Περγαντά Αν. Ελένη 68
156 Περγαντά Β. Ζαφείρω 10
157 Πετσάβα Β. Σοφία 19
158 Σεχρεμέλης Α. Γιάννης 14
159 Σεχρεμέλης Γ. Χρήστος 3
160 Σεχρεμέλη Λ. Κυριακούλα 57
161 Σιδεράς Λ. Σπόρος 71
162 Σιδέρη Γ. Ευσταθία 28
163 Σκούτας I. Χρήστος 58
164 Σκούτας Ν. Γιάννης 64
165 Σταθάς Ε. Γιάννης 69
166 Σταθά Α: Φροσύνη 27
167 Σταθά Α. Ελένη 8
168 Σταθάς Α. Γιάννης 3
169 Σταθά Α. Ζωίτσα μηνών 7
170 Σταθάς Δ. Στάθης 5
171 Σταθάς Α. Γιώργης 84
172 Σταθά Ηλ. Παναγιωτίτσα 12
173 Σταύρου Ν. Λουκάς 33
174 Σταύρου χήρα Ν. Ασήμω 69
175 Σταύρου Λ. Ασήμω 29
176 Σταύρου Λ. Παναγιωτίτσα 4
177 Σταύρου Λ. Γιάννης 68
178 Σταύρου I. Σοφία 26
179 Σταύρου Αν. Ασήμω 30
180 Σφοντούρη Π. Γαρυφαλλιά 24
181 Σφοντούρης Π. Αργύρης 4
182 Σφοντούρη Θ. Ασήμω 39
183 Σφοντούρης Θ. Αργύρης 7
184 Σφοντούρη χήρα Αργ. Σταμ. 80
185 Σφοντούρη I. Φροσύνη 42
186 Σφοντούρη Π. Νικολέττα 63
187 Σφοντούρη Π. Άννα 50
188 Σφοντούρης Π. Νίκος 12
189 Σφοντούρης Π. Γιάννης 43
190 Σφοντούρη Π. Μαρία 55
191 Σφοντούρη Αρ. Κατερίνη 44
192 Σφοντούρης Αρ. Νικόλας 45
193 Σφοντούρη Ν. Βασιλική 35
194 Σφοντούρης Π. Θανάσης 35
195 Σφοντούρη Θ. Βασιλική 35
196 Σφοντούρης Θ. Νικόλας 2
197 Σφοντούρης Λ. Αριστείδης 60
198 Σφοντούρης Λεων. Νικόλας 12
199 Σφοντούρης Θ. Χαράλαμπ. 63
200 Σφοντούρη Χ. Πετρούλα 60
201 Σφοντούρης Θ. Γιώργης 62
202 Σφοντούρης Γ. Γιάννης 30
203 Σφοντούρης Γ. Δημήτρης 26
204 Σφοντούρη I. Ζαφείρω 57
205 Σφοντούρη Ν. Βασιλική 65
206 Σφοντούρης Θεμ. Λουκάς 52
207 Σφοντούρη Λ. Φλωρού 55
208 Σφοντούρη Λ. Όλγα 22
209 Σφοντούρη Λ. Παναγιωτίτσα 15
210 Σφοντούρης Λ. Θεμιστοκλής 32
211 Σωτηρίου Σ. Ασήμω 61
212 Τζάθας Α. Νίκος 57
213 Τζάθας Ν. Τάσος 30
214 Τζάθα I. Παγώνα 38
215 Τζάθας I. Χαράλαμπος 14
216 Τζάθας Π. Μήτσος 42
217 Τσάμη Λ. Αστέρω 42
218 Τσάμη Λ. Κατερίνη 13
219 Τσάμης Λ. Όθωνας 3
220 Τσάμη Λ. Ευδοκία 64
221 Τσάμη I. Αλεφάντω 60
222 Τσόκος Δημήτρης 30
223 Φιλίππου I. Μαριέττα 29


Αόρατα Γεγονότα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επιτρέπονται σχόλια σε ότι γλώσσα θέλετε, φυσικά και σε greeklish.
Σύντομα θα ξεκλειδώσουμε τα σχόλια και θα επιτρέψουμε το τρολάρισμα.
ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ ¨Η ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Να επιτραπεί η καύση των νεκρών στην Ελλάδα;

Τι θεματολογία και event θα προτιμούσατε;

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις