"ENTER THE DRAGON"


Πρίν προχωρήσουμε στην χρονολογική εξέλιξη μέσω χαρτών, πρέπει να σταθούμε για να δούμε τι ακριβώς συνέβη πρίν και μετά την βύθιση της Ατλαντίδος για να κατανοήσουμε και ποιοί ακριβώς αποτελούσαν αυτές τις ορδές των Σεληνιακών Ατλάντων. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη και του Ανδρομέδιου προϊστορικού πολιτισμού συμβαίνουν δύο γεγονότα καθοριστικά για την εξέλιξη της Μαύρης και της Λευκής φυλής: α. Εμφανίζονται στο προσκήνιο οι Σίνες και β. δημιουργούνται οι Σημιτομογγόλοι. Έτσι για πρώτη φορά στον πλανήτη καταφθάνει η Κίτρινη φυλή η οποία αναμιγνύεται με την λευκή Ανδρομέδια φυλή και μας προκύπτουν οι Μογγόλοι (Λευκοκίτρινη φυλή).


Σε τι περιβάλλον όμως καταφθάνουν οι Σίνες του Σιν της Σελήνης, και πως το παραβιάζουν ως απατεώνες καταστροφείς γενοκτόνοι που αποδεικνύονται, διαταράσσοντας την οικολογική, πνευματική και πολιτισμική ισορροπία του πλανήτη;;; .....


διαβάζουμε από την Ο.Ε.Α. την απάντηση.

Από Ο.Ε.Α. προς Τέκτονες 1985 
Κάθε 3.000 χρόνια, ήτοι 12 φορές εντός μιας περιόδου 36.000 ετών, το Διοικητικό Κέντρο του Πλανήτη μετατοπίζονταν κατά 30° προς Δυσμάς (Διαμορφώθηκε σφαιρικό τριγωνομετρικό δίκτυο "NARN" στην επιφάνεια γης, με 12 κέντρα), προς αποφυγή υπερσυσσωρεύσεως δυνάμεως σε μόνιμα Κέντρα Διοικήσεως, και αποδυναμώσεως μονίμων Περιφερειών. Τα Κέντρα Διοικήσεως μετατοπίζονταν πάνω στην ζώνη που περιλαμβάνεται μεταξύ των Βορείων παραλλήλων 30° και 40°. Το πρώτο Κέντρο Διοικήσεως 1-1-1 σε κάθε ανακύκλωση 36.000 ετών, ευρισκόταν στον Τομέα Ιωνίας Λεμουρίας ή Αϊνίας ή Αϊνού, σημερινής Ιαπωνίας.Στην φάση 5-5-5, το Κέντρο Πλανητικής Διοικήσεως αναλάμβανε η σημερινή Ελλάς Δραβιδίας. Την τελευταία φάση 5-5-5, η Ελλάς την ανέλαβε μεταξύ του 22.000 και 19.000π.Χ., παραλαμβάνοντας από την 4-4-4 της Περσίας Ελλάδος, και παραδίδοντας στην 6-6-6 της Ιβηρίας Ελλάδος.

Κατά την φάση 6-6-6, τα μέλη της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής παρέδωσαν την εξουσία στους εκπαιδευμένους που είχαν γεννηθεί από σεξουαλικές τους σχέσεις με τους γήϊνους. Αυτή η παράδοση έγινε το 16.644π.Χ. και ο Μανέθων, όπως το μεταγράφει ο Ευσέβιος, το χαρακτηρίζει σαν "αρχή δυναστείας των ημίθεων και τέλους δυναστείας των θεών." Το 16.000π.Χ. το Πλανητικό Κέντρο Διοικήσεως μετατοπίζεται στην Ανατολική Ατλαντίδα, μεταξύ των μεσημβρινών 30° και 45°, για τη φάση 7-7-7. Οι "ημίθεοι" συμμετέχουν και αποσύρονται το 15.389π.Χ. διότι παραδίδουν στους "Ήρωες", εκπαιδευμένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις με γήϊνους. Οι "Ήρωες" διοικούν την 7-7-7 έως το 13.572π.Χ. και παραδίδουν στους "Ευγενείς Βασιλείς", εκπαιδευμένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις τους με γήϊνους.

Οι "Βασιλείς" μετατοπίζουν το Πλανητικό Κέντρο Διοικήσεως στην Κεντρική Ατλαντίδα μεταξύ μεσημβρινών 60° και 75°, προς δημιουργία φάσεως 8-8-8. Στο 11.432π.Χ. τα εχθρικά σκάφη Σελήνη και Λίλιθ εισέρχονται σε δορυφορικές τροχιές, διαταράσσοντας τα γήϊνα βαρυτικά πεδία, με αποτέλεσμα την βύθιση της Ηπείρου Λεμουρίας (Ειρηνικός Ωκεανός). Λόγω των γεωλογικών μεταβολών που ακολούθησαν, το Κέντρο Διοικήσεως Ατλαντίδος 8-8-8, χάνει την επαφή με την Περιφέρεια. Επέρχεται διοικητικό χάος.

Το 10.000π.Χ. δεν ιδρύεται φάση 9-9-9 στην Δυτική Ατλαντίδα, όπως προέβλεπε το πλανητικό σχέδιο, μεταξύ των μεσημβρινών 90° και 105°, στο έδαφος του σημερινού Τέξας ΗΠΑ. Επέρχεται πλήρης ανακοπή εξελίξεως πολιτισμού που επιδεινώνεται διότι στην Ατλαντίδα γίνονται δεκτοί για αποβίβαση πληθυσμοί Σελήνης και Λίλιθ από το 11.000 έως το 10.500π.Χ. Αυτοί οι πληθυσμοί αρχίζουν γενετικά πειράματα τερατογονίας και στρέφουν τους Έλληνες Άτλαντες εναντίον των Δραβίδιων Ελλήνων. Το 9.600π.Χ. η Λίλιθ επιτάχυνε και συγχρονίστηκε με την Σελήνη σε όμοιες γωνιακές ταχύτητες. Η διατάραξη των βαρυτικών πεδίων που προέκυψε λόγω αυτής της αλλαγής τροχιών, προκάλεσε την βύθιση της Ατλαντίδος και Δραβίδος. Το διοικητικό χάος έγινε απόλυτο και ο πολιτισμός οπισθοδρόμησε σε επιβίωση εκτάκτου ανάγκης.

Συγχρόνως τα σκάφη μάχης Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του στόλου Διός. Ο στόλος Διός αποτελείται κυρίως από σκάφη μεταγωγικά και "βιολογικά εργαστήρια". Ενώ υπερισχύει, αποχωρεί διότι χωρίς ειδικά σκάφη μάχης, ο διαστημικός πόλεμος θα γινόταν μακροχρόνιος εις βάρος της Πανίδος και Χλωρίδος του πλανήτη.

Το χάος και η διάλυση ήταν τέτοια που ακόμη και η εναπομείναντες κυρίαρχοι Σελήνης και Λίλιθ, μόνον το 5.619π.Χ. κατορθώνουν να οργανώσουν στοιχειώδες σύστημα διοικήσεως του πλανήτη, ήτοι 3.980 έτη μετά την βύθιση της Ατλαντίδος - Αιγηίδος. Και μόνον το 680π.Χ. κατορθώνουν να πλαστογραφήσουν το Ελληνικό Σύστημα Διοικήσεως, παρουσιάζοντας την γελοιογραφία γεωπολιτικής του τύπου Χν=10*ν² που έχουμε αναλύσει. Είναι η γεωπολιτική που θα τινάξει στον αέρα η Ζ΄ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ του 2.002 μετά Χριστόν.....

Είναι γνωστό από "ειδικές μυήσεις" σας άνω του 18ου βαθμού ότι οι Δυνάμεις Ασμοντάϊ, Μέτατρον και οι ονοματολογίες σε κατάληξη -ΙΗΛ, υπό τον γενικό χαρακτηρισμό "τετραγράμματον ΓΧΒΧ ορθού τριγώνου", είναι Δυνάμεις που εδρεύουν και εκπέμπουν από την Σελήνη ή Λεβάνια. Είναι ομοίως γνωστό ότι η Λεβάνια δεν είναι φυσικός δορυφόρος της γης αλλά τεχνητός πλανήτης - σκάφος προερχόμενος από τον αστερισμό "Ε" Βοώτου και Ηρακλέους. Αυτά για όσους από σάς έχουν μόνον μύηση ΜΤΜ. Όσοι από σάς έχουν μύηση ΟΤΟ, γνωρίζουν ότι πίσω από την Σελήνη και σε σύγχρονη τροχιά με την Σελήνη, ευρίσκεται το "αδελφό σκάφος ιδίου όγκου που ονομάζεται "Λίλιθ". Επειδή κανείς από σάς δεν έχει μύηση ΑΟΑ δηλαδή "τριτοβάθμια" της ATLANTIS ORDO ADEPTIS, σας κάνουμε γνωστά τα αποτελέσματα των μαγνητοφωνήσεων της Ο.Ε.Α. σε συνεδριάσεις της Στοάς Μεγάλης Δρυός Ν. Υόρκης (Μπένεν Μπερίθ) (Ολάμ Μπερίθ):

1ον: Τα σκάφη "Λεβάν" και "Λίλιθ" (Σελήνη και Λίλιθ) εισήλθαν στο ηλιακό μας σύστημα το 11.500π.Χ. και τέθηκαν σε τροχιά περί τη γη το 11.432π.Χ. με όμοιες γραμμικές ταχύτητες. Το 9.600π.Χ. η Λίλιθ επιτάχυνε και σταθεροποιήθηκε σε όμοιες γωνιακές ταχύτητες με την Σελήνη, σε τρόπο ώστε τα τρία σώματα Λίλιθ-Σελήνη-Γη να βρίσκονται συνεχώς σε ευθεία γραμμή. (Ίδε "Κάβαλα")

2ον: Λόγω του ότι ο πλανήτης γη βρισκόταν σε πολιτισμικό επίπεδο υψηλότατο, από προηγούμενο αποικισμό του Κέντρου Τοπικού Γαλαξία σε συνεργασία με το Κέντρο Γαλαξία Ανδρομέδας και των υπολοίπων ένδεκα Γαλαξιών του Τοπικού Συγκροτήματος "ΚΝΟΖ", οι νέοι άποικοι της "Λεβάν" και "Λίλιθ" έγιναν δεκτοί σαν "φιλοξενούμενοι υπό όρους", από το δεκατριμελές (και όχι δωδεκαμελές) Επιτελείο του Διός, ως προσωρινού Πλανητικού Διοικητού εν αναμονή νέου δεκατριμελούς Επιτελείου από το Κέντρο του Τοπικού Γαλαξία, λόγω της στάσεως του Πλανητικού Διοικητού πλανήτου Κρόνου εναντίον του Διοικητού Ηλιακού Συστήματος με έδρα πλανήτη Ουρανό. Δόθηκε στους αποίκους της "Λεβάν" και "Λίλιθ" η περιοχή Ατλαντίδος υπό τους όρους διακρατήσεως πληθυσμιακής αναλογίας 1:108 ως προς τους προϋπάρχοντες κατοίκους του πλανήτη, και σεβασμού της προϋπάρχουσας Πολιτισμικής Ροπής και Γλώσσας (Αρχέτυπη Ελληνική) του πλανήτη, ως Επισήμου Πολιτισμικής Ροπής και Γλώσσας του Τοπικού Συγκροτήματος Γαλαξιών. (Ίδε απομυθοποίηση "Θεογονίας" Ησιόδου).

3ον: Οι Κυβερνήτες των σκαφών "Λεβάν" και "Λίλιθ" δέχονται τους όρους και αποβιβάζουν (η αποβίβαση εκτελέστηκε από το 11.000π.Χ. έως το 10.500π.Χ.) με μεταγωγικά σκάφη πληθυσμούς του "Ε" Βοώτου στην Ατλαντίδα. Στην συνέχεια παραβιάζουν τους όρους και γενοκτονούν τους έλληνες Ατλαντίδος μέσω βυθίσεως της περιοχής με Σεληνιακή Τεχνολογία υπερβαρύτητος, ενώ οι ίδιοι, ήδη ειδοποιημένοι από το Σεληνιακό Επιτελείο, έχουν αναχωρήσει και αποικίσει τις ανατολικές ακτές Αμερικανικής Ηπείρου, τις ανατολικές ακτές Σιβηρίας και Κίνας, και τις δυτικές ακτές Αφρικής και Ευρώπης (Βάσκοι), όπου και αρχίζουν συστηματική γενοκτονία των ελληνοφώνων τοπικών εθνοτήτων. Συγχρόνως με την ίδια Σεληνιακή τεχνολογία υπερβαρύτητος βυθίζουν την ελληνόφωνη Δραβιδική Αιγηίδα, όπου σήμερα η Μεσόγειος Θάλασσα.

Συγχρόνως τα επιθετικά σκάφη της Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του Γαλαξιακού Στόλου Διός και καταλαμβάνουν τους 6 εσωτερικούς πλανήτες. Ανατινάζουν 3 από τους 12 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος πιστεύοντας ότι έκρυβαν βάσεις δυνάμεων Διός. Τελικώς ο Στόλος Διός διαμοιράζεται σε τρία μέρη εκ των οποίων το ένα καταφεύγει στις υπάρχουσες βάσεις εντός της εσωτερικής κοιλότητος του πλανήτη μας, το άλλο στους τρείς πλανήτες (Ουρανό, Ποσειδώνα, Πλούτωνα), και το τελευταίο τρίτο αναχωρεί από το ηλιακό σύστημα για να ειδοποιήσει το Κέντρο Τοπικού Γαλαξία για τα εγκλήματα των Ασμοντάϊ και Ταμιήλ, αντιστοίχων κυβερνητών της Λεβάν και Λίλιθ.

Η τελική σύγκρουση και η βύθιση της Ατλαντίδος και Αιγηίδος τοποθετούνται από την Στοά Μεγάλης Δρυός στο 9.600π.Χ., και είναι μάλλον πραγματική χρονολογία διότι διασταυρώνεται από τα κείμενα "Τίμαιος" και "Κριτίας" του Πλάτωνα.

4ον: Οι δυνάμεις Διός που κατέφυγαν στην εσωτερική κοιλότητα της γης από τις δύο οπές Βορείου και Νοτίου Πόλου, εμποδίζουν την επικράτηση των Λεβάνιων και Λιλίθιων (Ισραηλιτών - Μογγόλων - Αράβων) στον πλανήτη, διότι διαθέτουν τεχνολογία για τηλεπαθητική επικοινωνία με εκπροσώπους τους (ιερατεία Διός) και τους ενημερώνουν για στρατηγικές κινήσεις των εχθρών τους που αποσκοπούν σε γενοκτονίες ελληνοφώνων ανδρομέδιων. Στο σημείο αυτό ο Ταμιήλ σε διαταγή του ανωτέρου του Ασμοντάϊ ή Ιεχωβά της Σελήνης, στέλνει πληρώματα της Λίλιθ να οργανώσουν υπόγειες πολιτείες στον φλοιό της γης που θα υποδύονται τους υφιστάμενους του Διός. Τέτοιες υπόγειες πολιτείες υπάρχουν ακριβώς κάτω από τις Πυραμίδες Μογγολίας, Αιγύπτου, Βαβυλώνος Μεσοποταμίας, Ν. Αμερικής κ.λπ. καθώς επίσης και κάτω από τις φυσικές πυραμίδες που σχηματίζουν τα γήινα όρη. Για την Ελλάδα σημειώνουμε ότι το Τμήμα Τεχνολογίας της Ο.Ε.Α. έχει εντοπίσει τέτοιες εγκαταστάσεις που εκπέμπουν υποήχους και άλλες συχνότητες, στα σημεία που υπάρχουν υπόγειες Στοές χαρακτηριζόμενες από την μυθολογία σαν "Σήραγγες καθόδου στον Άδη". Αναφέρουμε μεταξύ άλλων την Ελευσίνα, την Δωδώνη και το Πήλιο, με μεγαλύτερη επισημανθείσα μηχανολογική εγκατάσταση εκείνη του όρους Σαρακηνός Μαγνησίας (Τρίγωνο ομοίως: ΔΙΜΗΝΙΟΝ-ΓΟΡΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΒΟΛΟΥ. ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΩΛΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΘΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Ή ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ) σε βάθος μόλις 100 μέτρων από το επίπεδο θαλάσσης και με στοές που συγκοινωνούν με σπήλαια της κορυφής του. Αυτές οι υπόγειες δυνάμεις Λιλιθιανών χρησιμοποιούν τεχνολογία τηλεπάθειας που, λόγω μικροτέρας αποστάσεως από την γήινη επιφάνεια, επισκιάζει τις εκπομπές των δυνάμεων Διός στο εσωτερικό του πλανήτη, και κατορθώνουν να διαφθείρουν τα επίγεια "Ιερατεία Διός" οδηγώντας τα σε εκφυλισμό πνεύματος-τεχνών-ύλης, σε ειδωλολατρεία, σε σεξουαλική αποχαλίνωση (ίδε Βάκχες και Μαινάδες), σε πολέμους εμφυλίους, σε ηθικό εκτραχηλισμό, σε μύθους που παρουσιάζουν το Επιτελείο Διός σαν "συνάθροιση ματαιόδοξων μέθυσων σεξομανών απαιτούντων λατρεία ειδώλων και αίμα υπηκόων". Αυτές οι υπόγειες δυνάμεις χαρακτηρίζονται από την ...Αγία Γραφή σαν "Διάβολος", από δε τον Τεκτονισμό σαν "Δυνάμεις Ταμίλ". Οι δυνάμεις Ταμίλ είναι η θρησκευτική υποδομή του Βουδισμού και του δεύτερου Ινδουϊσμού. Είναι οι δυνάμεις που επικαλούνται οι νεοϊδρυθείσες ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ και προπαγανδίζουν οι "φιλελληνικές" οργανώσεις όπως "Νέα Ακρόπολις", παράρτημα της Θεοσοφικής Εταιρείας (Ταμίλ).

Είναι οι υπόγειες δυνάμεις VRILL της Αμερικής, ΖΕΝ της Μογγολίας - Θιβέτ, και άλλες οι οποίες δημιουργούσαν τηλεπαθητικά σώου επιδείξεως ισχύος στα SS του Χίμλερ, κατά την διάρκεια ειδικών μυήσεων σε Βαυαρικούς Πύργους. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που μέσω πολιτικών της Νέας Δεξιάς, ανηκόντων σε Θεοσοφικές Στοές θα στρέψουν την Ευρώπη σε Ναζιστική Ευρώπη από το 1988 - 1995, (καθυστέρηση σχεδίου 17 χρόνων) με ηγέτιδα την Ελλάδα που θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό κοινό "έκφυλους πολεμοχαρείς Δίες και Απόλλωνες", "μαύρη σεξουαλική μαγεία έκφυλης Αφροδίτης" και άλλα τεκταινόμενα για Τελική Δυσφήμιση του Επιτελείου Διός, και για αφανισμό των όσων αγαπούν ακόμα και το φώς του Γαλαξιακού Πολιτισμού, του Αρχέτυπου Πολιτισμού του Πλανήτη, του Ελληνικού Πολιτισμού. (Ίδε "Ο Ναζισμός Μυστική εταιρεία" Εκδόσεις Δίβρης - Αθήναι.)("ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΕΝΩΧ").

Κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι οι τρείς κλάδοι: Ισραηλίτες-Άραβες-Μογγόλοι έχουν διαχωρισμένους ρόλους γενοκτονίας των αντιπάλων τους, με εργαλεία τα τρία θρησκεύματα Χριστιανισμός-Μωαμεθανισμός-Βουδισμός.

Ο Μωαμεθανισμός διδάσκει ότι ο θεός (Αλλάχ ή Αλ Γιάχ ή Αλ Γιαχβέ) κατοικεί στη Σελήνη!!!

Ο Βουδισμός, ότι κατοικεί στο κέντρο της γης κάτω από την Μογγολία-Θιβέτ ως προβολή "ΤΑ - ΧΑΝ - ΤΣΟ - ΧΑΝ" του ...Συμπαντικού Λόγου, και ότι από κει θα προέλθει ο "βασιλεύς του κόσμου".

Ο Χριστιανισμός διδάσκει ότι "η γυναίκα (οργάνωση) του θεού, πατά στην Σελήνη (βασίζεται στη Σελήνη)", δηλαδή ότι "έχει κεντρική βάση την Σελήνη". Ίδε "Αποκάλυψη" Βίβλου,ιβ΄1. Αυτά, σε ότι αφορά την μύηση Α-Ο-Α.


Από κείμενο 186 σελ. 25-3-2012

Η ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ "ΛΕΒΑΝ" ή "ΣΕΛΗΝΗ" ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΓΗΪΝΗ ΤΡΟΧΙΑ ΤΟ 11.500 "ΠΡΟ ΓΙΑΧΟΣΟΥΒΑ", ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΟ 21.500π.χ., ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΗΪΝΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ, ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΤΩΝ ΓΗΪΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ.ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΠΩΣ Ο RAMON DRAKE ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΕΛΥΣΑΝ ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ "ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΥΣ" ΤΗΣ "HONG", ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ "ΜΙΚΡΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΚΥΡΙΟΙ", ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΗΚΑΝ ΠΡΩΤΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ "ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ" ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ "ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ", ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥΣ ΠΕΛΑΣΓΟΥΣ "ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥΣ" ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟ ΠΕΛΑΣΓΟ "ΟΥΡΑΝΙΔΕΑ" [ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, "ΘΕΟ"="ΘΕΟΝΤΑ ΤΑΧΕΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΡΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ" ΜΕΣΩ ΔΙΑΣΤΡΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΩΣ "ΑΠΟ (ΔΙΑΣΤΡΙΚΗΣ - ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ) ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟ"] ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΠΟΥΡΓΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.ΑΠΟ ΤΟΝ "ΚΡΙΤΙΑ" ΚΑΙ "ΤΙΜΑΙΟ" ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ, ΚΑΙ ΟΙ "ΜΙΚΡΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΚΥΡΙΟΙ" ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΥ "ΓΙΑΧΒΕΧ-ΣΙΝ-ΣΙΩΝ-ΣΙΝΑ-ΤΖΕΝΤΑΪ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ-ΑΙΓΗΪΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ "ΘΕΩΝ", ΗΤΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΔΕΩΣ="ΤΕΚΝΟΥ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ" ΔΙΟΣ ΩΣ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΟΥ ΥΠΕΡΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΔΕ ΥΠΕΡΟΠΛΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "LASER+MASER+NASER+QUARK QUASER: ΚΕΡΑΥΝΕΙΟΥ ΔΙΟΣ) ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΩΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΠΕΡΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟ ΣΟΛΩΝΑ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΕ "ΚΡΙΤΙΑ" ΚΑΙ "ΤΙΜΑΙΟ" ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ ΖΕΥΣ ΑΝΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ "ΘΕΩΝ" ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ "ΘΕΑ" ΑΘΗΝΑ, ΓΥΝΑΙΚΑ "ΟΥΡΑΝΙΔΕΑ"="ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ" ΥΠΕΡΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ("ΘΕΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ" ΗΤΟΙ ΤΗΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"). ΑΥΤΗ Η ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΚΑΤΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΙΒΗΡΙΑΣ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ + ΙΣΠΑΝΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ.


hellasleaks
ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ
kerberos-hellas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επιτρέπονται σχόλια σε ότι γλώσσα θέλετε, φυσικά και σε greeklish.
Σύντομα θα ξεκλειδώσουμε τα σχόλια και θα επιτρέψουμε το τρολάρισμα.
ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ ¨Η ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Να επιτραπεί η καύση των νεκρών στην Ελλάδα;

Τι θεματολογία και event θα προτιμούσατε;

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις